آگهی ها

آگهی تخم مرغ 6 عددی بسته بندی

لطفا پیام دهید


هر کیلو 60000 تومان

آگهی 	تخم بلدرچین 12 عددی بسته بندی

لطفا پیام دهید


هر کیلو 85000 تومان

آگهی 	بلدرچین تازه بسته بندی

لطفا پیام دهید


هر کیلو 860000 تومان

آگهی 	بلدرچین منجمد بسته بندی

لطفا پیام دهید


هر کیلو 860000 تومان

آگهی گردن شترمرغ

لطفا پیام دهید


هر کیلو 700000 تومان

آگهی 	ران شترمرغ

لطفا پیام دهید


هر کیلو 1350000 تومان

آگهی مخلوط شتر

لطفا پیام دهید


هر کیلو 1120000 تومان

آگهی 	ران شتر

لطفا پیام دهید


هر کیلو 1320000 تومان

آگهی بوقلمون کشتار

لطفا پیام دهید


هر کیلو 317500 تومان