آگهی ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰۸ مورد.
زعفران یگ گرمی لاکچری
 • 8.4 / 10

زعفران یگ گرمی لاکچری

هر کیلو 2880000 تومان

 • نامشخص
لوبیا چیتی
 • 8.4 / 10

لوبیا چیتی

کشت پارسال در انبار

هر کیلو 35000 تومان

خرما جیرفت
 • 8.4 / 10

خرما جیرفت

برای صادرات بدون کارت بازرگانی

هر کیلو 500000 تومان

گندم
 • 8.4 / 10

گندم

لطفا پیام دهید

هر کیلو 40000 تومان

یونجه
 • 8.4 / 10

یونجه

لطفا پیام دهید

هر کیلو 34000 تومان

مغز گردو دندانه
 • 8.4 / 10

مغز گردو دندانه

مغز گردو دندانه

هر کیلو 2250000 تومان

مغز گردو خورشتی
 • 8.4 / 10

مغز گردو خورشتی

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1700000 تومان

مغز گردوی خام
 • 8.4 / 10

مغز گردوی خام

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 2550000 تومان

گردو ایرانی
 • 8.4 / 10

گردو ایرانی

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1390000 تومان

گردو با پوست خارجی
 • 8.4 / 10

گردو با پوست خارجی

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1450000 تومان

گردو پوست کاغذی
 • 8.4 / 10

گردو پوست کاغذی

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1390000 تومان

فندق عمده با پوست
 • 8.4 / 10

فندق عمده با پوست

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 500000 تومان

فندق با پوست شور
 • 8.4 / 10

فندق با پوست شور

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1320000 تومان

فندق با پوست خام
 • 8.4 / 10

فندق با پوست خام

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1420000 تومان

پسته کله قوچی شور
 • 8.4 / 10

پسته کله قوچی شور

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 2530000 تومان

پسته کله قوچی خام
 • 8.4 / 10

پسته کله قوچی خام

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1880000 تومان

پسته احمد آقایی خام
 • 8.4 / 10

پسته احمد آقایی خام

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 2130000 تومان

پسته احمد آقایی ممتاز
 • 8.4 / 10

پسته احمد آقایی ممتاز

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 2170000 تومان

پسته احمد آقایی شور
 • 8.4 / 10

پسته احمد آقایی شور

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 2170000 تومان

پسته کله قوچی دستچین شده عمده
 • 8.4 / 10

پسته کله قوچی دستچین شده عمده

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1630000 تومان