آگهی ها

مغز بادام درختی خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2150000 تومان

بادام هندی بو داده

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 3050000 تومان

ماهی شوریده منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 850000 تومان

ماهی شانک سایز لارج

لطفا پیام دهید


هر کیلو 640000 تومان

ماهی شانک سایز مدیوم

لطفا پیام دهید


هر کیلو 550000 تومان

بچه ماهی شیر منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 750000 تومان

ماهی سلطان ابراهیم

لطفا پیام دهید


هر کیلو 380000 تومان

ماهی حلوا سفید منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 1850000 تومان

ماهی هامور منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 490000 تومان