ترشی مخلوط

تولیدات غذایی

ترشی مخلوط ترکیب شده از خیار هویج و کرفس و ...

قیمت به ازای هر کیلو 150000ریال

اطلاعات تماس