خرما جیرفت

محصولات زراعی

برای صادرات بدون کارت بازرگانی

قیمت به ازای هر کیلو 500000ریال

اطلاعات تماس