رشته آشی رودیسا جعبه 450 گرم

تولیدات غذایی

رشته آش 450 گرمی رودیسا با آرد 18 درصد سبوس دار تولید شده و کاملا ارگانیک می باشد .

قیمت به ازای هر عدد 65000ریال

اطلاعات تماس