لیموی ترش

محصولات باغی

بکصد تن لیمو ترش درجه یک سردخانه

قیمت به ازای هر کیلو 15000ریال

اطلاعات تماس