میوه خشک مخلوط

تولیدات غذایی

میوه خشک مخلوط دربسته بندی یک کیلویی شامل انواع میوه های خشک ترش وشیرین

قیمت به ازای هر کیلو 185000ریال

اطلاعات تماس