برنج محلی معطر

تولیدات غذایی

برنج محلی معطر ایرانی
ارسال به سراسر ایران مستقیم از مزرعه
خوش پخت ، معطر ، دانه بلند

قیمت به ازای هر کیلو 31900ریال

اطلاعات تماس