بزرگترین مرکز فروش دام زنده

پروتئینی و لبنی

بزرگترین مرکز فروش دام زنده ارسال گوسفند زنده به همراه قصاب با مناسب ترین قیمت روز و با خدمات قصابی رایگان.

قیمت به ازای هر کیلو 100ریال

اطلاعات تماس