گوسفند زنده با تخفیف ویژه برای عروس و داماد

پروتئینی و لبنی

گوسفند زنده با تخفیف ویژه برای عروس و داماد
خرد کردن گوشت و بسته بندی گوشت و تمیز کردن کله پاچه هم انجام میشود.

قیمت به ازای هر کیلو 100ریال

اطلاعات تماس