گوسفند زنده همراه با باسکول دیجیتال

پروتئینی و لبنی

گوسفند زنده همراه با باسکول دیجیتال
همه واکسینه شده و دارای سلامت کامل
هدف ما جذب و رضایت شما مشتریان عزیز با ارائه گوشت با کیفیت می باشد.

قیمت به ازای هر کیلو 100ریال

اطلاعات تماس