ترشی خانگی

تولیدات غذایی

ترشی گل کلم خانگی
تمیز و بهداشتی
کیلویی 25000 تومان

قیمت به ازای هر کیلو 25000ریال

اطلاعات تماس