مرغ کشتار

پروتئینی و لبنی

لطفا پیام دهید.

قیمت به ازای هر کیلو 195000ریال

اطلاعات تماس