مرغ کشتار

پروتئینی و لبنی

لطفا پیام دهید.

قیمت به ازای هر کیلو 205000ریال

اطلاعات تماس