بوقلمون کشتار

پروتئینی و لبنی

لطفا پیام دهید

قیمت به ازای هر کیلو 315000ریال

اطلاعات تماس