جوجه یکروزه بوقلمون

پروتئینی و لبنی

لطفا پیام دهید

قیمت به ازای هر کیلو 335000ریال

اطلاعات تماس