گردو درجه یک

محصولات باغی

گردو کارتن شده و آماده

قیمت به ازای هر کیلو 120000ریال

اطلاعات تماس