پسته رفسنجان

محصولات زراعی

صد در صد بار امسال رفسنجان
پسته خام
تازه و خوشمزه

قیمت به ازای هر کیلو 224ریال

اطلاعات تماس