چیپس میوه

تولیدات غذایی

چیپس میوه بدون بسته بندی قیمت عمده ۸۵۰۰۰۰ ریال
تولید انواع چیپس میوه توسط بانوان توانمند صندوق زنان روستایی شهرستان ارومیه

قیمت به ازای هر کیلو 85000ریال

اطلاعات تماس