کاشت، داشت و برداشت محصولات ایرانیان

    ;
  • نوشته شده توسط : مدیر سایت
  • تاریخ انتشار : ۱۷ /دی /۱۳۹۹ ساعت ۰۳:۳۰

کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی

کشاورزی در کشور ایران تا چه میزان اهمیت دارد؟ کشاورزی ایران به کدامین سو پیش می رود؟ آینده کشاورزی ایران تحت تاثیر چه عواملی است و مشکلات پیش رو در راستای توسعه کشاورزی ایران کدامند؟ تا انتهای متن ما را همراهی کنید تا اطلاعات مفید و سودمندی در این رابطه بدست آورید.

در مورد اهمیت صنعت کشاورزی در کشور به مضمون سخنان گوهر بار مقام معظم رهبری در این رابطه می پردازیم؛ ایشان با توجه به قرارگیری کشور در زمره ممالک پرجمعیت و دارای اهداف بلندمدت، بخش کشاورزی و دامداری کشور را در تامین امنیت غذایی مردم، بسیار مهم می دانند و تلاش برای آن را از الزامات می پندارند. از نظر ایشان با توجه به قرارگیری کشاورزی در اساسی ترین محورهای پیشرفت و توسعه کشور متذکر شدند که توجه به صنعت نباید به هیچ وجه موجب عطف توجهات از کشاورزی گردد.

گفته می شود آینده کشاورزی ایران، آینده ای مبهم و در هاله ای از تردیدات است؛ علت این نگرش می تواند از اوضاع کنونی و پیش بینی شده کشور در آینده به سبب وجود مشکلاتی چون کمبود آب و خشکسالی، افزایش روز افزون مهاجرت از روستا به شهرها، تقسیم زمین های کشاورزی، ساختمان سازی و انبوه سازی در اراضی کشاورزی و تغییر کاربری هایی این چنینی و سایر مشکلات ناشی شود.

با توجه به اهمیت بالای این موضوع و هشدارهای کارشناسان در رابطه با آینده کشاورزی ایران مجلس شورای اسلامی در مرکز تحقیقات خود در این مورد اقدام به تهیه و ارائه گزارشی با محوریت تحلیل کشاورزی ایران در آینده نموده است. در ادامه برخی موارد مهم مذکور در این گزارش را آورده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

https://moqavemati.net/wp-content/uploads/2017/07/6353190_657.jpg

بررسی آینده کشاورزی ایران

گزارش مذکور در آینده کشاورزی ایران، تولید محصول را افزایشی اما با شتاب کاهنده پیش بینی کرده است. این شرایط با در نظر گرفتن موضوع افزایش تقاضا نسبت به تولید در حوزه کشاورزی ایران مسئله ای مهم قلمداد می شود. بر طبق آمار منتشره و مذکور در این گزارش در دهه اخیر رشد متوسط تولید محصولات کشاورزی 63/2 درصد به صورت سالیانه بوده در حالی که تقاضای این محصولات رشد متوسط 13/4 درصدی را نشان می دهد.

در مورد واردات و صادرات محصولات کشاورزی، سهم محصولات زراعی، باغی، دام و طیور و شیلات به ترتیب 71، 16، 10 و 2 درصد برای واردات و 23، 47، 22 5 درصد برای صادرات ثبت شده است. همانطور که مشاهده می شود بیشترین درصد محصولات کشاورزی وارداتی مربوط به محصولات زراعی بوده و بیشترین سهم محصولات کشاورزی صادراتی به محصولات باغی اختصاص دارد. هسته پژوهشی گزارش، تغییر فرهنگ مردم و گرایش آنها به گیاه خواری و فاصله گرفتن از محصولاتی چون گوشت قرمز را که به مرور زمان در حال افزایش است علت نیاز مردم به محصولات کشاورزی چون روغن های گیاهی، محصولات لبنی و شکر در آینده پیش بینی کرده است. ترجیحات رژیم های غذایی، سطح پایین درآمد و محدودیت عرضه از جمله عوامل تاثیرگذار بر این پیش بینی هستند.

مشکلاتی که در این گزارش بر سر راه توسعه کشاورزی ایران قرار دارند بدین صورت ذکر شده اند که قانون ارث و وجود خلا قانونی در مورد تعیین اندازه بهینه اراضی کشاورزی که می تواند از تقسیم اراضی به قطعات کوچک جلوگیری نماید وجود ندارد و بدین ترتیب بسیاری از اراضی کشاورزی قطعه قطعه شده تغییر کاربری داده و به هرز می روند. همچنین دخالت دولت در راستای سیاست های حمایتی در قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز که از سال 1368 به تصویب رسیده و به عنوان قانونی جهت تضمین خرید محصولات کشاورزی اساسی پذیرفته شده از سایر مشکلات پیش رو در راستای توسعه کشاورزی ایران محسوب می گردد.

ثبت کامنت

کامنت ها