محصولات

عسل درجه یک

جای نون

هر کیلو 250000ریال

دیس کامروایی برای جای نان ویامیوه

هر کیلو 120000ریال

آلو خورشتی همدان

هر کیلو 370000ریال

رشته آش رودیسا 5 کیلویی

هر عدد 500000ریال

رشته آشی رودیسا جعبه 450 گرم

هر عدد 65000ریال

ست نظم دهنده میزآرایش

ست نظم دهنده میزآرایش

هر عدد 900000ریال

کیف گرد تریکودستباف

هر عدد 125000ریال

ست تریکو سبدنظم دهنده اتاق کودکو نوجوان

هر عدد 100000ریال

جعبه هدیه چوب وتریکو

هر عدد 620000ریال

شیره انگور

هر کیلو 630000ریال

رب گوجه منزل

هر کیلو 340000ریال

خرما جیرفت

هر کیلو 490000ریال

موز

هر کیلو 450000ریال

رب انار

هر کیلو 500000ریال

شال دستبافت

هر عدد 400000ریال

زعفران

هر عدد 460000ریال

رب انار

هر کیلو 500000ریال

تابلوفرش وفرش

هر عدد 1000000ریال