محصولات

زعفران
  • 8.4 / 10

زعفران

هر جعبه 460000ریال

غرفه: پروین

انجیر
  • 8.4 / 10

انجیر

هر کیلو 750000ریال

موجودی: 300 کیلو

غرفه: سهیلا

انجیر
  • 8.4 / 10

انجیر

انجیر از هر کیلو ۳۰۰۰۰تومان تا۱۴۰۰۰۰تومان موجود میباشد قیمت فقط بستگی به رنگ وسایز انجیر دارد و ارزش غذایی همه نمونه ها یکی هست و همه نمونه ها تازه امسالی هستن.

هر کیلو 750000ریال

موجودی: 500 کیلو

غرفه: سهیلا

زعفران
  • 8.4 / 10

زعفران

هرقوطی یک مثقال می باشد

هر عدد 500000ریال

موجودی: 1000 عدد

غرفه: سمیه سادات

زعفران
  • 8.4 / 10

زعفران

هر قوطی 500000ریال

موجودی: 1000 قوطی

غرفه: سمیه سادات

رب امار
  • 8.4 / 10

رب امار

هر کیلو 650000ریال

موجودی: 1000 کیلو

غرفه: سمیه سادات

تست
  • 8.4 / 10

تست

هر کیلو 35000ریال

موجودی: 10000 کیلو

غرفه: سمیه سادات