1612969817

ست تریکو سبدنظم دهنده اتاق کودکو نوجوان

ست سبد نظم دهنده اتاق کودک و نوجوان .
دستباف با کفی چوبی
همونجور ک تو عکس مشخصه ، ب جزییات محصول توجه کردم و چشم و دماغ رو با حساسیت زیادی با کاموا بافتم .
وقتی ک برای آماده کردن این مدل سبدها میزارم واقعا با پول جبران نمیشه و لی تمام هدف من خلق ی اثر هنری زیبا و قابل استفاده هستش
هر سبدی ک با چشم و گوش باشه برای بافنده یک موجوده ن محصول و خالق اون موجود بافنده اون هستش .

9 ماه و 24روز پیش | خرمشهر
هر عدد 100,000 ریال