رشته آش رودیسا 5 کیلویی

تولیدات غذایی

رشته آش 5 کیلویی رودیسا مناسب جهت نذورات مذهبی و افطار می باشد .

قیمت به ازای هر
عدد
500000 ریال
  • تهران