مشاهده غرفه: ارزان

ارزان فروش همدان

محصولات همدان

فعالیت غرفه

  • آخرین بازدید از غرفه: تاکنون بازدیدی نداشته است

  • تعداد محصولات غرفه: 1

  •   تعداد فروش غرفه: 1

تعداد بازدید از غرفه شما

محصولات

آلو خورشتی همدان
  • 8.4 / 10

آلو خورشتی همدان

سود کم ولی محصول با کیفیت

هر کیلو 370000ریال

موجودی: 4 کیلو

غرفه: ارزان