کالکشن ها

#تاریخ اخرین بروز رسانیعنوانبیشترین قیمت(ریال)کمترین قیمت(ریال)قیمت نمودار(ریال)تعداد محصولات در سایت
 
 
1۱۴۰۰/۰۸/۱۷ انار9000700012000(تنظیم نشده)
2۱۳۹۹/۰۹/۱۱ اناناس (کارتن )800000700000900000(تنظیم نشده)
3۱۳۹۹/۰۹/۱۱ انگور بي دانه قرمز130001000016000(تنظیم نشده)
4۱۳۹۹/۰۹/۱۱ انگور بي دانه زرد9000700011000(تنظیم نشده)
5۱۳۹۹/۱۲/۲۴ خربزه4000300060001
6۱۳۹۹/۰۹/۱۱ پرتقال جنوب10000900012000(تنظیم نشده)
7۱۳۹۹/۰۹/۱۱ پرتقال تامسون شمال100008000120001
8۱۳۹۹/۰۹/۱۱ خرمالو شمال7000500080001
9۱۳۹۹/۱۲/۲۴ خيار رسمي600050008000(تنظیم نشده)
10۱۳۹۹/۱۲/۲۴ خيار گلخانه اي8000600090001
11۱۳۹۹/۰۹/۱۱ سيب لبناني زرد9000700012000(تنظیم نشده)
12۱۳۹۹/۰۹/۰۲ سيب لبناني قرمز800060009000(تنظیم نشده)
13۱۳۹۹/۰۹/۱۱ کيوي13000900016000(تنظیم نشده)
14۱۳۹۹/۰۹/۱۱ گرپفروت تو سرخ400030005000(تنظیم نشده)
15۱۳۹۹/۰۹/۱۱ گلابي بيروتي250001700030000(تنظیم نشده)
16۱۳۹۹/۰۹/۱۱ گلابي شاه ميوه240001800030000(تنظیم نشده)
17۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ليمو شيرين10000800011000(تنظیم نشده)
18۱۳۹۹/۰۹/۱۱ موز2500023000260001
19۱۳۹۹/۰۹/۱۱ نارنج5000400060001
20۱۳۹۹/۰۹/۱۱ نارنگي انشو10000800012000(تنظیم نشده)